Matematikos ir informatikos instituto
lietuvių kalbos terminų bazė

(Lietuvių kalbos terminynas)

Lietuvių kalbos terminynas skirtas įvairioms terminijos tvarkymo ir vartojimo reikmėms (mokslo tiriamiesiems darbams; esamiems terminams sisteminti, norminti, standartizuoti; naujiems terminų žodynams bei žinynams sudaryti; mokymo reikalams; kaip informacijos šaltinis vertėjams, redaktoriams ir kt.). Terminų bazėje kaupiami mokslo, technikos, meno ir kitų sričių terminai su išsamiu jų aprašu. Šiuo metu Lietuvių kalbos terminyne yra per 280 000 terminų iš dvidešimt septynių įvairių sričių terminų žodynų. Matematikos ir informatikos instituto lietuvių kalbos terminų bazė (Lietuvių kalbos terminynas) sukurta ir plėtojama remiant Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996-2005 metų programą, konsultuojant Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centrui.   

     Lietuvių kalbos terminynas prieinamas kiekvienam interneto vartotojui, savo kompiuteryje įdiegusiam terminyno programą, teikiančią prieigą internetu prie terminų bazės.
 

Naujinimas

Atnaujinta Lietuvių kalbos terminyno programa. Kaip naujinimus perkelti į Jūsų kompiuterį nurodyta terminyno naujinimo puslapyje.


© Matematikos ir informatikos institutas, 2004

Pastabos ir siūlymai